Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 4916461.69 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
042/2020
25.02.2020Top záhrada, s.r.o.vypracovanie PD- Revitalizácia verejnej zelene ...1200.00  Detail
Faktúra
043/2020
25.02.2020Invest MF s.r.o.poplatky spojené s prevádzkou webového sídla180.00  Detail
Faktúra
044/2020
25.02.2020ZMO, región JE Jaslovské Bohunicezáloha na prac. cestu600.00  Detail
Objednávka
010/2020
13.02.2020Gajdoš Gabriel - REPREZENTvlajka SR22.10  Detail
Faktúra
039/2020
13.02.2020Gajdoš Gabriel - REPREZENTvlajka SR22.10  Detail
Faktúra
040/2020
13.02.2020Slovenský ochranný zväz autorskýautorská odmena za licenciu14.28  Detail
Faktúra
041/2020
13.02.2020FCC Trnava, s.r.o.zvoz a zneškodnenie odpadu jan 20201509.99  Detail
Faktúra
038/2020
11.02.2020Andrej Švec - AŠ AUTOoprava vozidla VW Passat880.00  Detail
Faktúra
033/2020
07.02.2020ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie telocvičňa, jan. 2020144.01  Detail
Faktúra
034/2020
07.02.2020ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el. energie, VO jan. 2020592.13  Detail
Faktúra
035/2020
07.02.2020ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie OÚ, jan. 2020393.86  Detail
Faktúra
036/2020
07.02.2020ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie OÚ, jan. 2020126.50  Detail
Faktúra
037/2020
07.02.2020DELTANETs.r.o.servis PC OÚ166.50  Detail
Faktúra
025/2020
06.02.2020Slovenský plynárenský priemysel, a.s.záloha za plyn, OU február 20201151.00  Detail
Faktúra
026/2020
06.02.2020Renáta hrobová STEPS NITRAvysokotlaký čistič279.96  Detail
Faktúra
027/2020
06.02.2020Slovak Telekom a.s.telefónne poplatky, internet - jan 202067.66  Detail
Faktúra
028/2020
06.02.2020ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu VO feb. 2020240.00  Detail
Faktúra
029/2020
06.02.2020ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu VO feb. 202080.00  Detail
Faktúra
030/2020
06.02.2020ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu dom záhr. feb. 202070.00  Detail
Faktúra
031/2020
06.02.2020ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu dom služieb. feb. 20192.00  Detail

1 / 187