Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 7225697.64 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
222/2022
15.08.2022Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťanyverejné obstarávanie pre projekty obce Kátlovce1200.00  Detail
Faktúra
223/2022
15.08.2022JOTOMA SK s.r.o.vyčistenie jarku družstevná ulica403.20  Detail
Objednávka
062/2022
11.08.2022Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťanyverejné obstarávanie pre projekty obce Kátlovce1200.00  Detail
Objednávka
061/2022
08.08.2022KOBRAJ - zásielkový obchodumelý koberec GRASS 4136.00  Detail
Faktúra
207/2022
08.08.2022Slovak telekom, a.s.telefónne poplatky61.85  Detail
Faktúra
208/2022
08.08.2022VERGA, s.r.o.výroba vlajok, zástavy, pozvánok a ocenenia534.60  Detail
Faktúra
209/2022
08.08.2022Vladimír Remenároprava osvetlenia a závlah na ihrisku TJ365.00  Detail
Faktúra
210/2022
08.08.2022Vladimír Remenárservis poplašného zariadenia a výmena batérií125.00  Detail
Faktúra
211/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, nebyt.priestory č. 4, júl 202272.65  Detail
Faktúra
212/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, VO, júl 2022362.02  Detail
Faktúra
213/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, OU, júl 2022656.78  Detail
Faktúra
214/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, VO, júl 2022741.19  Detail
Faktúra
215/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, OU, júl 2022161.75  Detail
Faktúra
216/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu, VO, aug 202258.01  Detail
Faktúra
217/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.záloha za el.energiu, dom záhradkárov, aug 202211.24  Detail
Faktúra
218/2022
08.08.2022AQUA PRO EUROPEpramenitá voda a náplň CO47.28  Detail
Faktúra
219/2022
08.08.2022FCC Trnava, s.r.o.zvoz a zneškodnenie odpadu, sept 20221675.72  Detail
Faktúra
220/2022
08.08.2022ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie el.energie, telocvičňa, júl 2022211.18  Detail
Faktúra
205/2022
05.08.2022JIVA - TRADE, s.r.o.uskladnenie stavebného odpadu78.53  Detail
Faktúra
206/2022
05.08.2022Slovenský plynárenský priemysel, a.s.záloha plyn OcÚ, aug 20222511.00  Detail

1 / 252